ယနေ့ခရီးစဉ်များ

From To Class Time လက်မှတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) ရနိုင်သောခုံများ Remark
Yangon (ရန်ကုန်) Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Executive Class 07:30 PM 22600 0
Yangon (ရန်ကုန်) Monywa (မုံရွာ) Executive Class 07:30 PM 16000 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Pakhuokku (ပခုက္ကူ) Executive Class 07:30 PM 17000 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Bagan (ပုဂံ) Executive Class 07:30 PM 16000 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) TatKone (တပ်ကုန်း) Economy Class 08:00 PM 9000 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Economy Class 08:00 PM 8000 0 Full
TatKone (တပ်ကုန်း) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 08:00 PM 9000 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Economy Class 08:00 PM 12800 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Mandalay (မန္တလေး) Economy Class 08:00 PM 12500 0 Full
Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 08:00 PM 12800 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Mandalay (မန္တလေး) Business Class 08:00 PM 22300 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Monywa (မုံရွာ) Economy Class 08:00 PM 13500 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Monywa (မုံရွာ) Economy Class 08:00 PM 13500 0
Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 09:00 PM 8000 0 Full
Mandalay (မန္တလေး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 09:30 PM 22300 0 Full
Mandalay (မန္တလေး) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 10:00 PM 12500 0 Full