ယနေ့ခရီးစဉ်များ

From To အမျိုးအစား Time လက်မှတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) ရနိုင်သောခုံများ Remark
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Business Class 04:30 PM 39000 7
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 04:30 PM 39000 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi(Hopone) (တောင်ကြီး(ဟိုပုန်း)) Economy Class 05:00 PM 27000 36
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Economy Class 05:00 PM 27000 36
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 05:00 PM 27000 10
Nyaung Shwe (ညောင်ရွှေ) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 05:00 PM 32000 2
Yangon (ရန်ကုန်) Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Economy Class 05:00 PM 29000 34
Yangon (ရန်ကုန်) Mandalay (မန္တလေး) Economy Class 05:00 PM 27000 34
Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 05:00 PM 29000 4
Mandalay (မန္တလေး) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 05:00 PM 27000 12
Chauk (ချောက်) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 05:00 PM 25000 27
Pakhuokku (ပခုက္ကူ) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 05:00 PM 25000 26
Magwe (မကွေး) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 05:00 PM 25000 21
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 05:30 PM 39000 0 Full
TatKone (တပ်ကုန်း) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 05:30 PM 25000 0 Full
Taungdwingyi (တောင်တွင်းကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 05:30 PM 20000 21
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Executive Class 06:00 PM 32000 16
Yangon (ရန်ကုန်) Nyaung Shwe (ညောင်ရွှေ) Executive Class 06:00 PM 32000 16
Yangon (ရန်ကုန်) Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Business Class 06:00 PM 39000 7
Yangon (ရန်ကုန်) Mandalay (မန္တလေး) Business Class 06:00 PM 37000 7