ယနေ့ခရီးစဉ်များ

From To Class Time လက်မှတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) ရနိုင်သောခုံများ Remark
Monywa (မုံရွာ) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 07:00 AM 26000 26
Taunggyi(Hopone) (တောင်ကြီး(ဟိုပုန်း)) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 07:30 AM 25000 34
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi(Hopone) (တောင်ကြီး(ဟိုပုန်း)) Executive Class 08:00 AM 25000 34
Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 08:00 AM 15000 26
TatKone (တပ်ကုန်း) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 08:00 AM 18000 35
Yangon (ရန်ကုန်) Monywa (မုံရွာ) Business Class 08:00 AM 26000 26
Yangon (ရန်ကုန်) Mandalay (မန္တလေး) Business Class 08:00 AM 22500 26
Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 08:30 AM 15000 58
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Economy Class 09:00 AM 15000 58
Yangon (ရန်ကုန်) Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Business Class 09:00 AM 25000 35
Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 09:00 AM 25000 35
Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 09:00 AM 15000 35
Yangon (ရန်ကုန်) Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Economy Class 09:00 AM 25000 43
Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 09:00 AM 25000 43
Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 10:00 AM 15000 58
Yangon (ရန်ကုန်) TatKone (တပ်ကုန်း) Business Class 10:00 AM 18000 35
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Business Class 10:00 AM 15000 35
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Business Class 10:00 AM 15000 26
Mandalay (မန္တလေး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 10:00 AM 22500 26
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Economy Class 12:00 PM 15000 58